17می 2017

  چاپ تامپو چاپی است که در آن از شابلون گود استفاده میشود.که به وسلیه آن میتوان روی مواد مختلف و همچنین اشکال مختلف از نظر هندسی و جنس چاپ انجام داد. مثلا بر روی سطوح صاف و هموار،محدب و کره ای شکل انجام میشود.یا حتی چاپ روی پلاستیک یا جنس های دیگر انجام میشود. […]

17می 2017

زمانی که کار طراحی تمام میشود،از طرحی که مد نظر داریم و میخواهیم چاپ روی پلاستیک انجام دهیم باید یک کار رنگی که تفکیکی از 4 رنگ cmyk  در چاپ ساخته میشود.و باید از لحاظ زاویه ترام آنها را چک کرد در صورتی هر 4 تا یکی باشد عکس از زیبایی لازم برخوردار نیست. بعد از […]

17می 2017

  چاپ سیلک بیشتر برای چاپ روی پلاستیک استفاده میشود و  روشی است که در آن یک تور ابریشم مانند بر روی یک قاب قرار میگیرد که جنس قاب میتواند چوبی یا فلزی باشد. این تور ابریشم را با موادی که به نور حساس است آغشته میکنند و بعد از نور دهی آن را شستشو […]

07ژوئن 2017

کارت ویزیت شاید یک تبلیغات ساده به نظر برسد،ولی بر روی مشتریان و مخاطبین شما اثر مهمی را بگذارد. با این حال این نکته بسیار مهم است که شما باید با توجه به نوع فعالیت و مخاطبینی که دارید کارت ویزیت خود را به درستی انتخاب کنید. به این نکته توجه کنید که اگر مخاطبین شما […]